0.00  0
Ostukorv

Ostukorvis ei ole tooteid.

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Airsoftgo OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.airsoftgo.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on Kaubaga, mis on eeltellitud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

2.3.1 Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

2.3.2 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Vormista tellimus“ ning Ostja suunatakse makseviisi lehele, kus tuleb valida sobiv makseviis. Makseviisi saab Ostja muuta ka tellimuse viimases etapis. Sisestada tuleb Ostja andmed, soovi korral saab registreeruda Airsoftgo OÜ püsikliendiks. Järgmises etapis saab Ostja valida tarneviisi ning vajutada nuppu “Edasi”. Järgnevalt ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Ostja saab valida makseviisi ning tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

2.3.3 Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Airsofto OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.3.4 Kui toote kirjelduses on märgitud vanusepiirang (näiteks 18+), kinnitab ostu sooritaja, et ta täidab antud vanusepiirangu nõudeid. Müüja ei vastuta hilisemate pretensioonide eest, kui fikseeritud miinimum vanusepiiranguga toote on ostnud alla väljatoodud vanusega klient (ostja). Näiteks, kui toote kirjelduses on väljatoodud vanusepiirang 18+, siis ei tohi seda osta ega omada isik, kes ei ole vähemalt 18-aastane. Füüsilises statsionaarses kaupluses on klienditeenindajal õigus küsida kliendilt isikut tõendatavat dokumenti, kui tekib kahtlus, et klient ei pruugi täita toote ostmisel ettenähtaud vanusepiirangut. Airsoft Go-l on õigus küsida ka vanuse tõestust vanusepiiranguga toodete tellimisel läbi netipoe.

2.4 Kaupade eest tasumine

2.4.1 Kaupade eest on võimalik tasuda: deebet- või kreeditkaardiga, internetipanga manuaalse kandega ning e-poes väljatoodud pangalinkide kaudu. Lisaks on võimalik tasuda parasjagu saadaolevate järelmaksuvõimaluste kaudu.

Peale makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimusekinnituse ning soovi korral ka arve.

Kõiki Airsoftgo e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Airsofto OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Airsoftgo OÜ ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle tellimuse esitanud isikule kontaktandmete alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral teeb Ostja vastava märke saatelehele. Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Airsoftgo klienditeenindust aadressil info@airsoftgo.ee.

Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui Ostja on määranud tellimuses Kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

2.6 Taganemisõigus

Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras.

2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügilepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja kaupluses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:

Airsoftgo OÜ

info@airsoftgo.ee

Taganemisest saab teavitada ka veebilehel asuva kontaktivormi kaudu. Vormi leiate www.airsoftgo.ee/kontakt

tel. +372 5332 8907

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui:

 1. Ostjale on tarnitud suletud pakendis Kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
 2. Müügilepingu esemeks on kinkekaart.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

 1. Lepingust taganemisel tagastab Airsoftgo OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud makseviisist), sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud 10. punktis nimetatud ja täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Airsoftgo OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.
 2. Airsoftgo OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega lisaks teenustasu ega muud kulu.
 3. Ostja peab Kauba Airsoftgo OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Airsoftgo OÜ-le Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada lähimasse Airsoftgo kauplusesse. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
 4. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 5. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.
 6. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
 7. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
 8. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Airsoftgo OÜ-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
 9. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.
 10. Transpordikulud ei kuulu tagastamisele teatud juhtudel: rahvusvahelise transpordiga tellimus ja tasuta transpordiga tellimus (tellimused üle 49€).

2.7 Müügilepingu tühistamine

2.7.1 Pangalingiga makstes on ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta.

Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@airsoftgo.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

2.8 Müüja poolt müüdavates seadmetes kasutamiseks vajalikke keskkonnaohtlikke kulumaterjale nagu akusid ja patareisid võetakse tasuta vastu kõikides Airsoftgo kauplustes. Suuremõõtmelised jäätmed tuleks viia sobivasse jäätmete kogumisjaama.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

4.3 Airsoftgo OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada info@airsoftgo.ee meiliaadressile.

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Airsoftgo OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 5332 8907 või e-posti aadressil: info@airsoftgo.ee.

4.11. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@ttja.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine

4.12 Täpsed garantii kehtivuse tingimused on välja toodud (allpool) punktis 6.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Airsoftgo OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

5.3 Airsoftgo OÜ e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 700 EUR’i maksev toode on müügis 70 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Airsoftgo e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Airsoftgo OÜ e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust Airsoftgo klienditeeninduse telefonil 5332 8907 või meiliaadressil info@airsoftgo.ee.

6. Kaupade garantiitingimused

6.1 Airsoftgo OÜ (reg. nr 16353960) annab garantii allpool väljatoodud toodetele, mis on ostetud statsionaarsest kauplusest või veebipoest www.airsoftgo.ee.

6.2 Garantii allpool väljatoodud tingimustel:

6.2.1 Garantii kehtib algse ostja jaoks ja ei ole üleantav.

6.2.2 Ainult ostunimekirjas väljatoodud toodetele. Kõik füüsilisest kauplusest ostetud garantiiga tooted loetletakse arvel. E-poes tellimused säilitatakse andmebaasis.

6.2.3 Kuni garantii lõppemise kuupäevani.

6.2.4 Kui tootel ei esine väliseid füüsilisi olulisi defekte, toodet on kasutatud ja hooldatud vastavalt juhistele. Oluline defekt ei ole värvi kulumine või kahjustumine. Olulise defekti relval määrab Airsoftgo OÜ.

6.2.5 Kui toodet ei ole selle omanik või keegi kolmas isik (välja arvatud Airsoftgo OÜ) omavoliliselt lahti võtnud.

6.2.6 Airsoft püstolite alla liigitatavate relvade kelku võib selle omanik eemaldada tavapäraseks hoolduseks, puhastamiseks ja ka tagasi panna, teisi tooteosasid eemaldamata.

6.2.7 Airsoft AEG (elektriliste relvade) alla liigitatavaid relvi tohib osaliselt ja vastavalt allpool nimetatud relvatüüpide puhul lahti võtta. Muid AEG alla liigitavaid relvi ei tohi omanik või kolmas isik lahti võtta.

 1. M4/M16 tüüpi koopiatel võib eemaldada ülemise kere osa (Upper receiver) tavapäraseks hoolduseks ja puhastamiseks.

Kõik muud pretensioonid või võimalikud vead lahendab Airsoftgo OÜ.

6.2.8 Vinnastatavate relvade alla liigitatavaid relvi ei tohi selle omanik või kolmas isik mistahes puhul ise lahti võtta.

6.2.9 Kui puuduvad märgid, et toote omanik või keegi kolmas isik võis antud relva omavoliliselt relva lahti võttes parandada või seda üritada.

6.2.10 Relvamehhanismide loomulike kulumisjälgede puudumisel.

6.2.11 Kui garantiisse esitatud tootega on kaasas Airsoftgo OÜ poolt allkirjastatud ja korrektselt vormistatud garantiileht või ostu-müügi arve. See nõue kehtib vaid statsionaarsest kauplusest vormistatud ostudele.

6.2.12 Garantii ei kehti relvaga komplektis olevatele lisatarvikutele (salv, aku, akulaadija jt.). Eraldi ostetud lisatarvikutele kehtib garantii 6 kuud.

6.2.13 Garantii ei kehti elektrilistele relvadele, milles kasutatakse suurema pingega akusid kui 7.4v LiPo / Li-Fe / Li-Ion ja 8.4v Ni-MH. (välja arvatud juhul, kui Airsoft Go e-poes lubatakse antud relva tootekirjelduses 11.1v Li-Po / Li-Fe / Li-Ion või 9.6v Ni-MH tüüpi akusid kasutada)

6.2.14 Kui e-poes on toote kirjelduses välja toodud garantii kehtivuse pikkus kuudes või aastates, siis võib garantiiga seotud pretensioone kauplusele esitada fikseeritud ajani alates ostu sooritamise kuupäevast. Näiteks, kui ost on sooritatud 6. mail 2021 ning antud toote kirjelduses on välja toodud garantii kehtivuse pikkus 6 kuud, siis on garantiiga seotud pretensioonide tähtaeg kuni 6. november 2021. Kui garantiisse pöördumisel garantii kehtivuse viimasel kuul on antud kalendrikuus vähem kui 29, 30 või 31 päeva, loetakse garantii lõppenuks kalendrikuu viimasel päeval (näiteks, kui ost sooritatud 31. mai 2021 ja garantii kehtivus on 6 kuud, siis garantii lõpeb 30. november 2021).

6.2.15 Tooted millele on esitatud garantiiga seotud pretensioon, tuleb tagastada AirsoftGo OÜ-le viivitamatult, kuid mitte hiljemalt kui 14 päeva alates pretensiooni esitamise kuupäevast. Määratud aja ületamisel kaotab nii pretensioon kui ka garantii kehtivuse. Kui määratud aja jooksul ei ole Ostjal võimalik mõjuva põhjuse tõttu kaupa tagastada, tuleb sellest Müüjat ette teavitada ja paluda aja pikendamist.

6.2.16 Garantii ei kehti toodetele, millele langeb kahtlus, et toodet on kasutatud välisel temperatuuril alla 0* (kraadi) Celsiuse järgi.

6.2.17 Garantii ei kehti toodetele, mis on muutunud defektseks oluliste väliste tegurite mõjul (näiteks veekahjustus, olulisel määral mustuse sattumine tootesse jms).

6.2.18 Garantii ei kehti gaasi toimel töötavate toodete tihenditele. AirsoftGo veendub tihendite korrasolus enne Kauba üleandmist või välja saatmist.

6.2.19 Garantii ei kehti toodetele, mida pole korrektselt laostatud, hooldatud ja puhastatud.

6.2.19.1 Hooldusjuhised

6.2.19.1.1 GBB relvad ja salved ehk gaasi toimel töötavad

 1. CO2 toimel töötavad
  Peale 10 tavalist CO2 kapslit tuleb kasutada 1 hoolduskapsel (CO2 + silikoonõli) või peale 2 kuu möödumist relva laostamisel ja mitte kasutamisel. Relva laostamisel pikemaks ajaks kui 48 tundi ei tohi jätta CO2 kapslit relva või salve kinnitatuna.
 2. Green Gas toimel töötavad:
  Gaasimahutit ei tohi jätta tühjalt (ilma gaasita) seisma kauem kui 48 tundi.
 3. Sõltumata gaasi tüübist relval, soovitame puhastada ja õlitada relva ja liikuvad osad peale igat kasutuskorda, kuid mitte hiljem kui peale teist kasutuskorda.

6.2.19.1.2 AEG ehk Elektrilised relvad

Soovitame puhastada ja hooldada relva peale igat kasutuskorda, kuid mitte hiljem kui peale 10 000 lasku (k.a tühilasud).

6.2.19.1.3 Kui relva omanikul puudub info kuidas õigesti relva hooldada ja puhastada, peab AirsoftGo võimaldama selleks juhised mõistliku aja jooksul.

6.2.20 Garantiikorras teostab toote remonti Airsoftgo OÜ. Vajadusel võib Airsoftgo OÜ saata toote maaletoojale parandustööde teostamiseks. Garantiikorras teostavate tööde aeg ei ole fikseeritud. E-poest ostes eraldi garantiilehte ei täideta, garantii algab automaatselt makse Airsoftgo OÜ arvelduskontole laekumise kuupäevast.

7. Tingimuste kehtivus

7.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 26.03.2021 kuni määramata ajani. AirsoftGo OÜ-l on õigus tingimusi ja poliitikat muuta ükskõik millal ilma etteteatamata.